نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه زبان

تاریخچه زبان


 تاریخ تاسیس:1367


 برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح  پژوهش استادان و دانشجویان،ایجاد گرایشهای جدید در دوره ارشد و دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های  ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامعه


 رشته های موجود:

 در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی 

  کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

 دکتری: زبان و ادبیات فارسی