نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه حقوق

تاریخچه حقوق


گروه حقوق دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به دانش آموختگان رشته حقوق، در سال 1391 با پذیرش 11 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تاسیس گردید. در سال 1392 با صدور مجوز تاسیس رشته حقوق در دوره کارشناسی از سوی شورای گسترش وزارت علوم تحقیقان و فناوری در دو دوره روزانه و نوبت دوم دانشجویان کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند. در حال حاضر،رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در گروه حقوق  به شرح زیر می باشد:
1-کارشناسی رشته حقوق
2-کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی