بزودی تفاهم نامه همکاریهای علمی میان انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه منعقد می شود.

بزودی تفاهم نامه همکاریهای علمی میان انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه منعقد می شود.جلسه مشترک انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه و سازمان فرهنگی، اجتماعی ، هنری و ورزشی شهرداری کرمانشاه به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برگزار شد.
 
 
این جلسه با حضور جناب آقای دکتر مهدی عبدالمالکی، رئیس محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، دکتر علی پوریانی معاونت فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه، دکتر ذوالفقاری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دکتر روح الله بهرامی و سایر اعضای انجمن ایرانی تاریخ  استان کرمانشاه برگزار گردید.
 
 
در آغاز دکتر ذوالفقاری ضمن خیر مقدم به رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ابراز امیدواری کردند که این نشست نتایج مطلوبی برای ایجاد تعامل بیشتر میان دانشکده ادبیات و علوم انسانی با شهرداری و سازمان فرهنگی و اجتماعی باشد.
 
سپس معاونت فرهنگی و اجتماعی بر ضرورت ایجاد این گونه ارتباط تاکید کردند و بر توسعه ارتباط دانشگاه و نهادهای مدنی را یاد آور شدند.
 
در این جلسه پیش نویس تفاهم نامه همکاری میان سازمان فرهنگی ، اجتماعی و  ورزشی شهرداری کرمانشان با انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه توسط آقای دکتر بهرامی به جناب دکتر عبدالمالکی تقدیم گردید و مقرر شد پس از بازبینی نهایی به امضا طرفین برسد.
 
 
در ادامه دکتر روح الله بهرامی به ارائه و تشریح طرح تاسیس مرکز اسناد و مطالعات تاریخی و تقویت هویت  شهری در شهرداری کرمانشاه پرداختند و احداث این مرکز را یکی از اقدامات ضروری برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهر کرمانشاه دانستند و تاکید کردند که تاسیس آرشیو و مرکز مطالعات تاریخی دائمی برای شهرداری، هویت سازی علمی و تاریخی برای شهرداری ، حفظ و نگهداری علمی اسناد هویتی و تاریخی شهر از جمله مهم ترین اهداف اجرای این طرح در سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه خواهد بود 
 
 
دکتر مهدی عبدالملکی  ریاست سازمان نیز در سخنانی خرسندی خویش و مجموع سازمان  فرهنگی و...شهرداری را در گسترش ارتباط با دانشگاه و  انجمن ایرانی تاریخ و گروه تاریخ دانشگاه  رازی و شکل گیری هماریهای متقابل را ابراز  و اظهار داشتند که گام نخست برای پیشبرد این اهداف و تحقق همکاری های طرفین امضای تفاهم نامه همکاری های فی ما بین است انجمن گروه تاریخ  با سازمان است و اعلام نمودند که سازمان فرهنگی ، اجتماعی و شهرداری این برنامه ها را پیگیری نموده و اظهار امیدواری کردند که بزودی این امر محقق شود.
 
 
در پایان جلسه مقرر گردید که طی یک هفته کاری تفاهم نامه مذکور تکمیل و به امضا طرفین برسد و زمینه های تاسیس مرکز اسناد و مطالعات تاریخی بزودی  شهرداری فراهم آید و از ظرفیت بناهای تاریخی شهرداری برای تاسیس موزه و مرکز اسناد شهری استفاده بشود.