بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شدبزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری توسط انجمن ترویج زبان ایران با همکاری انجمن علمی- دانشجویی ادبیات فارسی با سخنرانی سخنرانان پرفسور میرجلال الدین کزازی ، دکتر خلیل بیگ زاده ،  دکتر سیمین اسفندیاری ، دکتر لطیف پورکرمی در تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.