نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست گفت وگوی فلسفی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری نشست گفت وگوی فلسفی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی


چهارمین نشست از سلسله میزگردهای گفت و گوی فلسفی - اندیشه ای ،دوشنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۰_۱۲ در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات با موضوع غایت ارسال انبیاء: تشکیل حکومت یا تربیت اخلاقی( جایگاه فقه و اخلاق در تعالیم انبیاءبا حضور جمعی از اساتید و دانشجویان  برگزار شد