برگزاری مراسم جشن نیکوکاری به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری مراسم جشن نیکوکاری به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانیمراسم جشن نیکوکاری به میزبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن فرهنگ و ادب این دانشکده  در تاریخ 14 اسفند ماه برگزار شد