برگزاری سومین جلسه انجمن حافظان و قاریان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری سومین جلسه انجمن حافظان و قاریان دانشکده ادبیات و علوم انسانیبرگزاری سومین جلسه انجمن حافظان و قاریان دانشکده ادبیات و علوم انسانی  با حضور جمعی از اساتید و بیش از 50 نفر از دانشجویان حافظ و قاری قرآن در تاریخ 98/1/25 در سالن اجتماعات دانشکده