برگزاری سخنرانی علمی چغاگاوانه در خطر از طرف انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری سخنرانی علمی چغاگاوانه در خطر از طرف انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانیانجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انجمن های علمی دانشجویان گروهای علوم تاریخی و باستانشناسی دانشگاه رازی برای نجات مجموعه تاریخی شهرستان اسلام آباد غرب و سایت چغاگاوانه  برگزار کرد: 
 
 
سخنرانی پرفسور کامیار عبدی استاد پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری در مورد میراث ملی چغاگاوانه 
 
پرفسور کامیار عبدی که از سوی پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری کل کشور برای بازدید از مجموعه سایت تاریخی چغا گاوانه  و شرکت در  نشست اداری فرمانداری اسلام آباد غرب با استان کرمانشاه سفر کرده بود بنا به دعوت  دکتر مجتبی بیگلری ریاست دانشکده ادبیات و علو م انسانی و دکتر حسن ذوالقاری معاونت پژوهشی این  دانشکده در جمع اساتید و دانشجویان  این دانشکده  و گروه ها  و انجمن های علمی باستانشناسی و  تاریخ  حاضر شد و در برنامه انجمن ایرانی تاریخ و باستانشناسی به سخنرانی پرداخت و به نگرانیهای موجود در مورد فعالیت های عمرانی شهرداری اسلام آباد غرب در میان مجامع علمی و دانشگاهی  استان در این باره پایان داد.
 
 
ایشان ضمن بررسی علمی و جایگاه  با اهمیت تپه چغاگاوانه برای شناخت فرهنگ و تمدن ایران در اداور مختلف تاریخی به بخش هایی از نتایج و دست آوردهای باستانشناسی و تاریخی خود در کاوش های تپه چغاگاوانه پرداخت و اظهار داشتند که اقدام شهرداری اسلام آباد غرب  بدون مشاوره تخصصی و خلاف نظر پژوهشگاه و پژوهشکده میراث ملی و گردشگری کل کشور است و کاری اشتباه بوده و جامعه علمی اجازه چنین اقدام نادرستی را صادر نخواهد کرد و شهرداری  برای رفع ترافیک مورد نظر خود باید راهکارهای دیگری پیدا کند که میراث ملی تهدید نشود.ایشان همچنین اظهار داشتند نهادهای شهری و شهرداری ها در این مورد باید با اهل فن مشورت کنند اگر نمی توانند از ظرفیت این گونه آثار استفاده کنند به حریم آنها تعدی نکنند و آن را به آیندگان بسپارند.پرو فسور عبدی همچنین اظهار داشتند اگر شرایط لازم فراهم آید نمایشگاه علمی دست آوردهای کاوش ها و تحقیقات سایت چغا گاوانه را هم در استان و هم در شهرستان و دانشگاه بر گزار خواهیم کرد. 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی برای برگزاری این نمایشگاه علمی با همکاری پژوهشگاه و پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری کل کشور و انجمن های علمی این دانشکده اعلام آمادگی کرد .