برگزاری دومین کنگره بزرگ شهدای دانشجوی استان کرمانشاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری دومین کنگره بزرگ شهدای دانشجوی استان کرمانشاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانیدومین کنگره بزرگ شهدای دانشجوی استان کرمانشاه دوشنبه هفتم اسفند۱۳۹۶ به میزبانی  دانشگاه رازی  در تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی  و با استقبال پرشور دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان برگزار شد.