برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم فهیمه طاهر آبادی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم فهیمه طاهر آبادی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلاماستاد راهنما:

دکتر روح اله بهرامی

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی عزتی

 

استاد داور داخلی:

دکتر سجاد دادفر

 

استاد داور خارجی:

دکتر علی بیگی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر سیمین اسفندیاری

در تاریخ ۹۹/4/4 ساعت ۱۰ صبح در سامانه آموزش مجازی LMS