برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم لیلا آزادمنش در مقطع ارشد کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم لیلا آزادمنش در مقطع ارشد کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامیاستاد راهنما:

دکتر خلیل الله احمدوند

 

اساتید داور داخلی :

دکتر خدیجه مرادی

دکتر داود گوهری

 

نماینده تحصیلات تکمیلی :

دکتر طلعت ده پهلوان

 

در تاریخ 99/11/18 ساعت 10 صبح در سامانه LMS برگزار میشود.