برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید فضل اله روشن در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید فضل اله روشن در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامیاستاد راهنما:

دکتر عباسعلی منصوری

 

استاد مشاور:

دکتر اسدالله آژیر

 

اساتید داور داخلی:

دکتر حاج عباس زین العابدینی

دکتر سیمین اسفندیاری

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر مهدی عزتی

 

در تاریخ ۹۹/۶/۲6 ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات شماره ۲ دانشکده ادبیات