نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بانک تجارت شعب منطقه کرمانشاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه تعیین سیاست های بانک برای پرسنل شعبه منطقه کرمانشاه در تاریخ 25 اردیبهشت 1397 در تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.