برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری LMS برای اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری LMS برای اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانیدر این جلسه که در سالن جلسات شماره یک برگزار گردید جناب آقای دکتر عبادی عضو هیآت علمی گروه زبان انگلیسی نکاتی کاربردی در مورد استفاده از سامانه و همچنین برگزاری آزمون ها به صورت آنلاین توضیح دادند.