برنامه بازدید ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کل کشور دکتربهروز عمرانی و ریاست پژوهشکده باستانشناسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دکتر روح الله شیرازی از دانشکده علوم انسانی ادبیات و علوم انسانی و ملاقات با ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی گروه های تاریخ و باستانشناسی

برنامه بازدید ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کل کشور دکتربهروز عمرانی و ریاست پژوهشکده باستانشناسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دکتر روح الله شیرازی از دانشکده علوم انسانی ادبیات و علوم انسانی و ملاقات با ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی گروه های تاریخ و باستانشناسیدکتر بهروز عمرانی ریاست پروهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کل کشور و دکتر روح الله شیرازی ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی و باستانشناسی که برای بررسی روند مطالعات باستانشناسی غرب کشور و بازدید از سایت تاریخی چغاگاوانه به کرمانشاه سفر کرده بودند با ریاست دانشگاه رازی و هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه رازی دیدار و گفتگو کردند .
 
 
در این نشست که با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشکده علوم انسانی صورت گرفت گروههای علمی علوم تاریخی و باستانشناسی حضور داشتند و گزارشی علمی ازفعالیت های گروه باستانشناسی در تپه ارائه شد.
در این نشست که به منظور گسترش فعالیت های علمی و همکاریهای متقابل تشکیل شده بود، دکتر عمرانی برنامه ها و انتطارات پژوهشگاه میراث فرهنگی از دانشگاه را مطرح نمودند. 
 
دکتر اعلمی ریاست دانشگاه رازی ضمن خیر مقدم به جناب دکتر عمرانی و دکتر شیرازی و جناب آقای برشایی نماینده میراث استان برای انجام  هر گونه همکاری متقابل  و عقد تفاهم نامه علمی و فرهنگی با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعلام امادگی کرد . 
 
 
اجرای برنامه های  آموزش گردشگری بوسیله گروههای تاریخ و باستانشناسی  و علوم اجتماعی، حمایت از میراث ملی و فرهنگی ،انجام تحقیقات باستانشناسی ،مشارکت در اجرای برنامه های کرمانشاه 2020 ،  بویژه ارائه پیشنهادات و طرح های بوم گردی و گردشگری روستایی از جمله محور های این گفتگو ها  بود.
 
در پایان مقرر شد که کار گروهی از گروههای علمی باستانشناسی ،تاریح ،جغرافیا و کشاورزی و ترویج روستایی و سایر گروههای مرتبط نسبت به تکمیل مطالعات و ارائه پیشنهادات لازم  در این زمینه اقدام نمایند و نسبت به تکمیل تفاهم نامه و نحوه مشارکت علمی دانشگاه در کرمانشاه 2020 اقدامات لازم به عمل آید .
 
 
در آغاز این جلسه دکتر عمرانی نتیجه بازدید از سایت تاریخی چغاگاوانه را اعلام کرد و ابراز داشتند که متاسفانه فعالیت های عمرانی شهرداری در محوطه باستانی و تاریخی واقع شده و محوطه چغاگاوانه سایت منحصر به فردی است که در همه ادوار دارای ارزش علمی و تاریخی و فرهنگی است و هیچ گونه اجازه ای به شهرداری برای فعالیت عمرانی نخواهیم داد ایشان اعلام کردند شهرداریها نبایستی  در فعالیت های عمرانی خود به تخریب مواریث فرهنگی و تاریخی کشور بپردازند.