نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرا و بلندآوازه ایرانی و پاسداشت زبان فارسی

آیین گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرا و بلندآوازه ایرانی و پاسداشت زبان فارسی


آیین گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرا و بلندآوازه ایرانی و پاسداشت زبان فارسی در روز 25 اردیبهشت 1397 در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد