انتصاب جناب آقای دکتر عباس حاج زین العابدینی به عنوان مدیر گروه الهیات

انتصاب جناب آقای دکتر عباس حاج زین العابدینی را به عنوان مدیر گروه الهیات تبریک می گوییم و از زحمات صادقانه و خالصانه سرکار خانم دکتر سیمین اسفندیاری سپاسگزاریم.