نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتخابات کمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ نهم خرداد ماه سال 1397 با حضور اعضای هیات علمی در این رای گیری برگزار شد