نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای صنفی دانشجویی

انتخابات شورای صنفی دانشجویی


انتخابات شورای صنفی دانشجویی در روز 25 اردیبهشت در دانشکده ادبیات با حضور دانشجویان گرامی برگزار شد