الهام محمدی

الهام محمدیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱4 ساعت ۱0 در سالن جلسات 2  دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.