الهام فتوحی

الهام فتوحیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام فتوحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و باستان شناسی در تاریخ یکشنبه ۹8/11/13 درکلاس شماره 101 دانشکده معماری برگزار خواهد شد.