آغا ماه حیدری

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم آغا ماه حیدری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در تاریخ دو شنبه ۹۷/۱۱/۱5 ساعت ۱0 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.