اطلاعیه در خصوص قطعی سامانه گلستان

اطلاعیه در خصوص قطعی سامانه گلستانبه اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:
اختلال سخت افزاری که روز گذشته در سامانه گلستان حادث و موجب قطعی سامانه گردید، با تلاش همکاران حوزه فناوری اطلاعات و شرکت پشتیبان رفع و دسترسی به سامانه مزبور برقرار شد.‌
از کلیه دانشجویانی که بعداز ساعت ۱۵ عصر روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریورماه انتخاب واحد نموده اند، درخواست میگردد که در موعد حذف و اضافه حتما وضعیت ثبت نامی دروس خود را کنترل نموده و درصورت بروز مشکل ، حتما نسبت به ترمیم (حذف و اضافه) اقدام ‌نمایند. ضمنا جهت تسهیل در این امر،  محدودیتی در تعداد حذف یا اضافه دروس اعمال نخواهد گردید.