اساتید دانشکده ادبیات

اساتید دانشکده ادبیات اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی


              گروه الهیات :

اسداله آژیر

خدیجه مرادی

خلیل اله احمد وند

سجاد دادفر

علی طهماسبی

فرامرز باقر آبادی

مجتبی بیگلری

مسعود فکری

                  

گروه جغرافیا :

امجد ملکی

امید علی مرادی

ایرج جباری

جعفرمعصوم پور سما کوش

جعفر توکلی

حسن ذوالفقاری

فیروزمجرد

محمود علائی طالقانی
آئیژ عزمی
محمد اکبرپور

  
                

               گروه زبان و ادبیات انگلیسی:

جعفر  میرزائی پرگلی

خسرو غلامعلی زاده

شجاع تفکری رضایی

عامر قیطوری

علی تقی زاده

فردوس جمالی

مصطفی حسرتی

ناصر ملکی

نورالدین یوسفی
نوربخش هوتی

پدرام لعل بخش
سامان عبادی
کورش صابری
شهاب مرادخانی

  
          

               گروه زبان و ادبیات فارسی :
                  ابراهیم رحیمی زنگنه

سوسن جبری

عیسی نجفی

غلامرضا سالمیان

غلامرضا غلامی در گاهی

فاطمه کلاهچیان

محمد ابراهیم مالمیر

محمد مراد ایرانی

موسی پرنیان


  • گروه زبان و ادبیات عرب

تورج زینی وند

جهانگیرامیری

شهریار همتی

عبدالستار قمری

علی سلیمی قلعه ئی

علی  دودمان کوشکی

علی  اکبر  محسنی

محمد نبی احمدی

وحید سبزیانپور


  • گروه معارف اسلامی

خسرو زال پور

عباس حاج زین العابدینی