نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس معارف

آدرس معارف


گروه معارف اسلامی به تمامی دانشجویان دانشگاه در هفت گروه درسی ارائه می نماید

1-    اندیشه اسلامی 1

2-    اندیشه اسلامی 2

3-    اخلاق اسلامی

4-    انقلاب اسلامی

5-    تاریخ تحلیل صدر اسلام

6-    تفسیر موضوعی قرآن کریم

           7- جمعیت و دانش خانواده

آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه چهارم-گروه معارف