مدیر گروه

نام و نام خانوادگی:حجة الاسلام والمسلمین خسرو زال پور
پست الکترونیکی:kh.zalpour [at] razi.ac.ir

شماره تلفن :08334269133

معرفی گروه

گروه معارف اسلامی به تمامی دانشجویان دانشگاه در هفت گروه درسی ارائه می نماید

1-    اندیشه اسلامی 1

2-    اندیشه اسلامی 2

3-    اخلاق اسلامی

4-    انقلاب اسلامی

5-    تاریخ تحلیل صدر اسلام

6-    تفسیر موضوعی قرآن کریم

               7- جمعیت و دانش خانواده

آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه چهارم-گروه معارف