تاریخچه

گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1373 با همت جناب آقای دکتر خسرو غلامعلی زاده و سرکار خانم ناهید قائمی  تأسیس گردید. این گروه فعالیت خود را در جهت تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای تدریس زبان انگلیسی، با جذب دانشجویان آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی آغاز نمود. پس از نیل به این هدف گروه کار خود را با تأسیس دورۀ کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی ادامه داد. رفته رفته با حضور اعضای هیأت علمی متخصص بیشتر، گروه وارد عرصه تحصیلات تکمیلی شد و دورهای کارشناسی ارشد رشته های زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی را به ترتیب در سالهای 1380، 1384 و 1386 دایر نمود. پس از موفقیت در دورۀ کارشناسی ارشد و همچنین وجود پتانسیل بالا در اعضای هیأت علمی، موفق به اخذ مجوز وزارت علوم و تحقیقات جهت برپایی دورههای دکتری تخصصی شد. در سال 1390 اولین دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی زبانشناسی پذیرش شدند همچنین، در سال 1392 دو گرایش آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی دورۀ دکتری فعالیت خود را آغاز نمودند.

مدیر گروه

دکتر کورش صابری

 

ایمیل: saberi50k@yahoo.com

 

شماره تلفن: 08334282913

کارشناس گروه

کارشناس گروه 

 

نام و نام خانوادگی: مژگان سلیمی

 m.salimi@razi.ac.ir :پست الکترونیک

08334283912تلفن: 

شرح وظایف

1.برنامه ریزی دروس تخصصی وعمومی گروه زبان و ادبیات انگلیسی.

2.ارائه دروس تخصصی و درس زبان انگلیسی عمومی در سیستم گلستان.

3.ثبت امور معرفی به استاد – فارغ التحصیلی  دانشجویان.

4.انجام امورات مربوط به پروپوزال و دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

5.بررسی و برطرف نمودن مشکلات آموزشی وامور متفرقه اساتید و دانشجویان گروه انگلیسی.

مقاطع تحصیلی

 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا

گرایش های کارشناسی:

 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی

گرایش های کارشناسی ارشد:

 • زبان و ادبیات انگلیسی
 •  آموزش زبان انگلیسی 
 • زبانشناسی

گرایش های دکترا:

 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبانشناسی

چارت درسی

مقطع

فایل ضمیمه

کارشناسی

زبان و ادبیات

کارشناسی ارشد

ادبیات انگلیسی

آموزش زبان

زبان شناسی

دکترا

ادبیات انگلیسی

آموزش زبان

زبان شناسی