تاریخچه

گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1373 با همت جناب آقای دکتر خسرو غلامعلی­زاده و سرکار خانم ناهید قائمی  تأسیس گردید. این گروه فعالیت خود را در جهت تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای تدریس زبان انگلیسی، با جذب دانشجویان آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی آغاز نمود. پس از نیل به این هدف گروه کار خود را با تأسیس دورۀ کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی ادامه داد. رفته رفته با حضور اعضای هیأت علمی متخصص بیشتر، گروه وارد عرصه تحصیلات تکمیلی شد و دورهای کارشناسی ارشد رشته­های زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی را به ترتیب در سالهای 1380، 1384 و 1386 دایر نمود. پس از موفقیت در دورۀ کارشناسی ارشد و همچنین وجود پتانسیل بالا در اعضای هیأت علمی، موفق به اخذ مجوز وزارت علوم و تحقیقات جهت برپایی دوره­های دکتری تخصصی شد. در سال 1390 اولین دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی زبانشناسی پذیرش شدند همچنین، در سال 1392 دو گرایش آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی دورۀ دکتری فعالیت خود را آغاز نمودند.

 

مقاطع تحصیلی:
کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترا

گرایش های کارشناسی:
نام گرایش: زبان و ادبیات انگلیسی
سال اولین پذیرش: 1373

گرایش های کارشناسی ارشد:
نام گرایش: زبان ادبیات انگلیسی- آموزش زبان انگلیسی- زبانشناسی همگانی
سال اولین پذیرش: 1386(ادبیات انگلیسی)، 1384(آموزش انگلیسی)، 1380(زبانشناسی همگانی)

گرایش های دکترا:
نام گرایش: زبان ادبیات انگلیسی- آموزش زبان انگلیسی- زبانشناسی همگانی
سال اولین پذیرش: 1392(ادبیات انگلیسی)، 1392(آموزش انگلیسی)، 1390(زبانشناسی همگانی)

 

کارشناس گروه: مژگان سلیمی

تلفن: 083-34283912

مدیر گروه

دکتر کورش صابری

 

شماره تلفن مدیر گروه: 83-34282913

ایمیل: saberi۵۰k [AT] yahoo.com