تاریخچه گروه

گروه حقوق دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به دانش آموختگان رشته حقوق، در سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۱۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۲ با صدور مجوز تاسیس رشته حقوق در دوره کارشناسی از سوی شورای گسترش وزارت علوم تحقیقان و فناوری در دو دوره روزانه و نوبت دوم دانشجویان کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند.

مدیر گروه

دکتر علی طهماسبی

 

ایمیل: a.tahmasebi.7[at]gmail.com

 

شماره تلفن:

کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: سمیرا فاضلی

 

 - :پست الکترونیک


08334274564تلفن: 

شرح وظایف

 

 

برنامه درسی هفتگی مجازی

ردیف                          عنوان فایل
1  برنامه هفتگی مجازی گروه تاریخ وباستان شناسی - تحصیلات تکمیلی                                
1  برنامه هفتگی مجازی گروه حقوق - تحصیلات تکمیلی                                                  
1  برنامه هفتگی مجازی گروه حقوق - کارشناسی                                                  

مقاطع تحصیلی

در حال حاضر،رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در گروه حقوق و تاریخ به شرح زیر می باشد:

 

  • گرایش های کارشناسی: حقوق
  • گرایش های کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی
  • کارشناسی ارشد : تاریخ اسلام – باستان شناسی- تاریخ ایران اسلامی