تاریخچه گروه

اولین سال پذیرش دانشجو در گروه الهیات دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۱ می‌باشد. رشته های کارشناسی دایر در این گروه آموزشی شامل علوم قرآن وحدیث، فلسفه و حکمت اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی است، همچنین رشته های کارشناسی ارشد این گروه نیز شامل علوم قرآن و حدیث (سال ۱۳۸۰)، فلسفه و حکمت اسلامی (سال ۱۳۸۸)، فقه و مبانی حقوق اسلامی (سال ۱۳۸۸) می‌باشد.

مدیر گروه الهیات

دکتر عباس حاج زین العابدینی

 

ایمیل: a.hzein [at] razi.ac.ir

 

شماره تلفن:08334283911

کارشناس گروه

کارشناس گروه

 

نام و نام خانوادگی: مریم اجاقی

:پست الکترونیک

تلفن:08334283911

وظایف کارشناس گروه

1.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

2. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

3. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

4. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

5. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

6. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

7. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

8. کنترل فهرست دانش آموختگان ودانشجویان ممتاز.

9. کنترل فهرست دانش آموختگان استعدادهای درخشان و تماس گرفتن با آنها در مواقع ضروری.

برنامه هفتگی دروس مجازی

ردیف                          عنوان فایل
1  علوم قرآن - صبح
2  علوم قرآن - بعد از ظهر
3  فقه و مبانی اسلامی - صبح
4  فقه و مبانی اسلامی بعد از ظهر                            
5  فلسفه - صبح
6  فلسفه - بعد از ظهر

چارت درسی

ردیف                          عنوان فایل
1  علوم قرآن و حدیث - کارشناسی                                                       
2  فلسفه و حکمت - کارشناسی
3  فقه و مبانی حقوق - کارشناسی
4  علوم قرآن و حدیث - کارشناسی ارشد                                                       
5  فلسفه و حکمت - کارشناسی ارشد
6  فقه و مبانی حقوق - کارشناسی ارشد

مطالب مرتبط