مدیر گروه الهیات

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

نمایشگر یک مطلب


تاریخچه گروه
اولین سال پذیرش دانشجو در گروه الهیات دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۱ می‌باشد. رشته های کارشناسی دایر در این گروه آموزشی شامل علوم قرآن وحدیث، فلسفه و حکمت اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی است، همچنین رشته های کارشناسی ارشد این گروه نیز شامل علوم قرآن و حدیث (سال ۱۳۸۰)، فلسفه و حکمت اسلامی (سال ۱۳۸۸)، فقه و مبانی حقوق اسلامی (سال ۱۳۸۸) می‌باشد.

 

 

کارشناس گروه


نام و نام خانوادگی: مریم اجاقی

 

 تلفن:۳۴۲۸۳۹۱۱-۰۸۳

آدرس:
کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه همکف-گروه الهیات

 

مطالب مرتبط