مدیر گروه

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

 

ایمیل:erahimi200 [at] yahoo.com

 

شماره تلفن:

کارشناس گروه

محمد صادق مرادی


ایمیل: m.s.moradi58 [at] gmail.com

 

شماره تلفن:

برنامه درسی کلاس های مجازی

ردیف                          عنوان فایل
1  برنامه هفتگی مجازی ادبیات و زبان فارسی                                                  
2  برنامه هفتگی مجازی فارسی عمومی                                                  

تاریخچه

تاریخ تاسیس:1367


برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح پژوهش استادان و دانشجویان،ایجاد گرایشهای جدید در دوره ارشد و دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامعه


رشته های موجود:

در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی 

 کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

دکتری: زبان و ادبیات فارسی