تاریخچه

 تاریخ تاسیس:1367


 برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح  پژوهش استادان و دانشجویان،ایجاد گرایشهای جدید در دوره ارشد و دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های  ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامعه


 رشته های موجود:

 در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی 

  کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

 دکتری: زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

 

ایمیل:erahimi200 [at] yahoo.com

 

شماره تلفن:

کارشناس گروه

 شورانگیز تنها


ایمیل: 

 

شماره تلفن:

برنامه درسی کلاس های مجازی

ردیف                          عنوان فایل
1  برنامه هفتگی مقطع کارشناسی گروه صبح
2  برنامه هفتگی مقطع کارشناسی گروه بعدازظهر
3  برنامه هفتگی مقاطع تحصیلات تکمیلی (کلیه گرایش ها) گروه صبح
4  برنامه هفتگی مقاطع تحصیلات تکمیلی (کلیه گرایش ها) گروه بعدازظهر
5  برنامه هفتگی دروس فارسی عمومی (پردیس دانشگاه)

چارت درسی

ردیف                          عنوان فایل
1  چارت دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
2  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)
3  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایداری)
4  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (محض)
5  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (روایی)
6  برنامۀ ترمی دورۀ دکتری – زبان و ادبیات فارسی