تاریخچه

 

گروه عربی در سال 1369با جذب اولین هیأت علمی این گروه جناب آقای عبدالستار قمری رسماً تاسیس گردید. در ابتدا مقطع کارشناسی و در سالهای بعد با پذیرش دانشجو در مقظع کارشناسی ارشد و دکتری به کار خود ادامه داد.در سال 1395 رشته ی مترجمی در مقطع کارشناسی نیز به این گروه اضافه گردید.

 

رشته های گروه زبان و ادبیات عرب:

کارشناسی : زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی

کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی

دکتری : زبان و ادبیات عرب

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر شهریار همتی
تلفن تماس:08334283910

 

کارشناس گروه

 

کارشناس گروه:

نام و نام خانوادگی:شهرام پورحسن
تحصیلات:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
پست الکترونیکی:popo.poorhasan@gmail.com
تلفن تماس:08334283910