تاریخچه

گروه عربی در سال 1369با جذب اولین هیأت علمی این گروه جناب آقای عبدالستار قمری رسماً تاسیس گردید. در ابتدا مقطع کارشناسی و در سالهای بعد با پذیرش دانشجو در مقظع کارشناسی ارشد و دکتری به کار خود ادامه داد.در سال 1395 رشته ی مترجمی در مقطع کارشناسی نیز به این گروه اضافه گردید.

 

رشته های گروه زبان و ادبیات عرب:

کارشناسی : زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی

کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب – مترجمی زبان عربی

دکتری : زبان و ادبیات عرب

مدیر گروه

دکتر جهانگیر امیری

ایمیل: jahnger.amiri [at] yahoo.com

شماره تلفن: 

کارشناس گروه

کارشناس گروه:

نام و نام خانوادگی: شهرام پورحسن

 

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

ایمیل: popo.poorhasan [at] gmail.com

شماره تلفن: 08334283910

برنامه درسی دروس مجازی

ردیف                          عنوان فایل
1  برنامه هفتگی کارشناسی مترجمی
2  برنامه هفتگی کارشناسی زبان و ادبیات عربی                                     
3  برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مترجمی                           
4  برنامه هفتگی کارشناسی ارشد عربی                            
5  برنامه هفتگی دکتری عربی                            

برنامه های امتحانی

ردیف                          عنوان فایل
1  برنامه های امتحانی کارشناسی
2  برنامه های امتحانی تحصیلات تکمیلی

چارت درسی

ردیف                          عنوان فایل
1  چارت دوره کارشناسی - زبان و ادبیات و عرب
2  چارت دوره کارشناسی - مترجمی
3  چارت دوره کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات عرب                           
4  چارت دوره کارشناسی ارشد - مترجمی
5  چارت دوره دکتری - زبان و ادبیات عرب