مدیر گروه الهیات

دکتر عباس حاج زین العابدینی
پست الکترونیکی:a.hzein@razi.ac.ir
شماره تماس:34283911-083

 

مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر کوروش صابری

پست الکترونیکی: saberi50k@yahoo.com

شماره تماس:

 

 

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر شهریار همتی
تلفن تماس:08334283910

 

مدیر گروه حقوق

دکتر علی طهماسبی

پست الکترونیکی: a.tahmasebi.7@gmail.com

شماره تماس:

 

 

مدیر گروه جغرافیا

 

دکتر ایرج جباری

پست الکترونیکی:iraj.jabbari@razi.ac.ir

شماره تماس:08334283907


 

گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر خلیل بیگ زاده

پست الکترونیکی: kbaygzade@yahoo.com

شماره تماس:

 

گروه معارف اسلامی

 

 

حجة الاسلام والمسلمین خسرو زال پور
             پست الکترونیکی:kh.zalpour@razi.ac.i

شماره تماس:08334269133