مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی

دکتر عباس حاج زین العابدینی

ایمیل: a.hzein [at] razi.ac.ir

شماره تلفن:08334283911

 

 انتقال به گروه

مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر شهاب مرادخانی

ایمیل: s.moradkhani[at]razi.ac.ir

 

شماره تلفن: 08334282913

انتقال به گروه

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر جهانگیر امیری

ایمیل: jahnger.amiri [at] yahoo.com

شماره تلفن: 

 

 انتقال به گروه

 

مدیر گروه جغرافیا

دکتر امان اله فتح نیا

ایمیل: [at] razi.ac.ir

شماره تلفن:08334283907

 

انتقال به گروه 

گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

 

ایمیل: erahimi200 [at] yahoo.com

شماره تلفن:

 انتقال به گروه

مدیر گروه حقوق

دکتر علی طهماسبی

ایمیل: a.tahmasebi.7[at]gmail.com

شماره تلفن:

 

 انتقال به گروه