دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 کارشناسی زبان انگلیسی 01 نور بخش هوتی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30)
نمایشنامه معاصر انگلیسی 2418310 2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 01 نور بخش هوتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 09:30)
نمایش 1,961 - 1,962 از 1,962 نتیجه
از 99