برنامه هفتگی مجازی دروس نیمسال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برای مشاهده و دانلود برنامه هفتگی و چارت درسی در صفحه گروه خود، روی اسم گروه مورد نظر کلیک کنید.

ردیف                          عنوان
1  گروه زبان و ادبیات فارسی
2  گروه زبان و ادبیات انگلیسی
3  گروه زبان و ادبیات عرب
4  گروه الهیات
5  گروه جغرافیا
6  گروه حقوق، تاریخ و باستان شناسی