اعضای هیات علمی

شهریار همتی

شهریار همتی

شهریار همتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ ادبیات و متون دوره اسلامی و اموی 2416342 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ ادبیات و متون دوره جاهلی 2416341 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم دور ه های اسلامی و اموی 2416306 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نحو 2 2416296 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نحو6 2416312 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقد و بررسی آثار ترجمه‌شده ادبی (از فارسی به عربی) 2416268 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نگارش 2 2416323 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آیین نگارش و ویرایش فارسی 2416272 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحقیق درمباحث صرفی نحوی 2416280 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر دوره عباسی( 2) و اندلس 2416309 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم و نثر دوره اندلس 2416058 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نحو1 2416291 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نحو 5 2416307 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی 2416387 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 2 2416283 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2