اعضای هیات علمی

سجاد دادفر

change-logo

سجاد دادفر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت روش های تحقیق در سمینار 2428001 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی در جهان اسلام(با تکیه بر اندیشه های شیعه ) 2428015 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیره علوی 2428012 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیره نبوی 2428011 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناخت روش های تحقیق در سمینار 2428001 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1