اعضای هیات علمی

سجاد علی بیگی

change-logo

سجاد علی بیگی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا 2428031 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شناخت تکنیک و هنر سفالگری پیش از تاریخ ایران 2428029 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول قبل از میلاد 2428030 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حفاظت آثار باستانی و تاریخی ( مرمت آثار) 2428025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش کاوش و بررسی آثار باستانی 2428026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شناخت سکه ها، مهرها و الواح باستانی( تابلت ) 2428021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین از آغاز تا پایان جمع آوری غذا 2428031 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شناخت تکنیک و هنر سفالگری پیش از تاریخ ایران 2428029 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شناخت و بررسی تمدنهای دره سند(هاراپا مهانجازارو) 2428034 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1