اعضای هیات علمی

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی باعلوم قرآنی 2414069 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
غزلیات شمس 2414063 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2414525 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نثر2 قسمت دوم کشف الاسرار 2414034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان 2414573 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بدیع 2414014 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحلیل متون نظم پایداری 2414465 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان 2414020 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون نظم 3 قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان 2414020 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1