اعضای هیات علمی

خدیجه مرادی

خدیجه مرادی

خدیجه مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2426031 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
قواعد فقه (2)جزایی 2426048 1 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون فقه (4) فقه جزایی 2426020 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون فقه 2426082 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه