اعضای هیات علمی

خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 2414627 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظریه ها و نقد ادبی 2414194 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1