نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی همراه با رونمایی از یادنامه سرور رشید

نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی همراه با رونمایی از یادنامه سرور رشید

نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی همراه با رونمایی از یادنامه سرور رشید» در دانشکده ادبیات برگزار شد

شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی همراه با رونمایی از یادنامه سرور رشید
نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی همراه با رونمایی از یادنامه سرور رشید
نشست تخصصی «بررسی ابعاد شخصیتی و علمی غلامرضا رشید یاسمی همراه با رونمایی از یادنامه سرور رشید» در دانشکده ادبیات برگزار شد
جشن فارغ التحصیلی
جشن فارغ التحصیلی
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته زبان ادبیات انگلیسی ورودی سال 1392
آزمون جامع دکتری
آزمون جامع دکتری
برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری رشته های زبان و ادبیات عرب ، زبان انگلیسی ، جغرافیاو زبان ادبیات فارسی
نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی
نشست مدیران گروه ها با مسئولین حوزه پژوهشی
نشست مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی با مسئولین حوزه پژوهشی دانشگاه
دومین نشست همفکری مشورتی
دومین نشست همفکری مشورتی
دومین نشست همفکری مشورتی روز چهارشنبه (۲۹ فروردین۱۳۹۶) در دانشکده ادبیات برگزار شد
آرشیو خبرها