افتتاح سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

افتتاح سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

با حضور رئیس دانشگاه سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح شد

سه‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

دومین نشست گفت و گوهای فلسفی
دومین نشست گفت و گوهای فلسفی
دومین نشست گفت و گوهای فلسفی در دانشکده ادبیات برگزار شد
دهمین جلسه همایش بین المللی
دهمین جلسه همایش بین المللی" محمد بن زکریای رازی "
دهمین جلسه همایش بین المللی" محمد بن زکریای رازی " در دبیر خانه همایش در تاریخ96/8/7 برگزار شد.
برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشکده ادبیات
برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشکده ادبیات
اولین نشست گفت و گوهای فلسفی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
افتتاح سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
افتتاح سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
با حضور رئیس دانشگاه سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح شد
آرشیو خبرها