انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر به عنوان خادم نمونه رضوی

یک‌شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

گرامیداشت روز عصای سفید
گرامیداشت روز عصای سفید
به مناسبت روز عصای سفید مراسمی در روز یکشنبه مورخ 1396/7/23 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دانشجویان روشندل برگزار شد
جلسه ی گردهمایی کمیته های دانشجویی همایش بین المللی محمد بن زکریای رازی با حضور قائم مقام همایش آقای دکتر بهرامی و دبیران کمیته های سه گانه ی و اعضای دبیر خانه همایش کمیته های دانشجویی همایش بین المللی محمد بن زکریای رازی
جلسه ی گردهمایی کمیته های دانشجویی همایش بین المللی محمد بن زکریای رازی با حضور قائم مقام همایش آقای دکتر بهرامی و دبیران کمیته های سه گانه ی و اعضای دبیر خانه همایش کمیته های دانشجویی همایش بین المللی محمد بن زکریای رازی
جلسه ی گردهمایی کمیته های دانشجویی همایش بین المللی محمد بن زکریای رازی با حضور قائم مقام همایش آقای دکتر بهرامی و دبیران کمیته های سه گانه ی و اعضای دبیر خانه همایش
انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر
انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر
انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر به عنوان خادم نمونه رضوی
انتصاب دکتر کوروش صابری
انتصاب دکتر کوروش صابری
انتصاب دکتر کوروش صابری به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه
آرشیو خبرها