اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 66 از 66 نتیجه
از 2
 
change-logo

امیدعلی مرادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

خدیجه مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب مرادخانی

شهاب مرادخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جعفر میرزایی پرگلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

یحیی معروف 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جعفر معصوم پور سما کوش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امجد ملکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر ملکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباسعلی منصوری سرابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالرضا نادریفر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عیسی نجفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الیاس نورائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهریار همتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نور بخش هوتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هیوا ویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نورالدین یوسفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 66 از 66 نتیجه
از 2