سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور حجة الاسلام والمسلمین قلندری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد

دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

جلسه توجیهی برگزاری آزمون دکتری 97 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
جلسه توجیهی برگزاری آزمون دکتری 97 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
جلسه توجیهی برگزاری آزمون دکتری 97 دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 2 اسفند 96 برگزار شد
سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سومین جلسه شورای مشورتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور حجة الاسلام والمسلمین قلندری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد
برگزیده شدن اثر جناب آقای دکتر روح الله بهرامی در بخش تاریخ نهمین جشنواره بین المللی فارابی
برگزیده شدن اثر جناب آقای دکتر روح الله بهرامی در بخش تاریخ نهمین جشنواره بین المللی فارابی
برگزیده شدن جناب آقای دکتر روح الله بهرامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی در بخش تاریخ نهمین جشنواره بین المللی فارابی
نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی
نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی
نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی با همکاری علمی و معنوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران برگزار شد
آرشیو خبرها