انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر - display-pageانتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر به عنوان خادم نمونه رضوی

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مالمیر را به عنوان خادم نمونه رضوی در اولین اجلاس مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی صمیمانه تبریک می گوییم و برای این استاد فرهیخته دانشکده توفیقات بیشتر را در خدمت به فرهنگ الهی اهل بیت (ع) آرزو داریم.