نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه حقوق


تاریخچه گروه
گروه حقوق دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به دانش آموختگان رشته حقوق، در سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۱۱ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۲ با صدور مجوز تاسیس رشته حقوق در دوره کارشناسی از سوی شورای گسترش وزارت علوم تحقیقان و فناوری در دو دوره روزانه و نوبت دوم دانشجویان کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند.


مقاطع تحصیلی
در حال حاضر،رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در گروه حقوق به شرح زیر می باشد:
۱-کارشناسی رشته حقوق
۲-کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی