مسئولان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی همزمان با سایر اقشار جامعه در راهپیمائی با شکوه روز قدس شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده ادبیات،مسئولان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی همزمان با سایر اقشار جامعه با حضور در راهپیمائی با شکوه روز قدس،ضمن حمایت قاطعانه از مردم مظلوم فلسطین، نابودی رژیم صهیونیستی را نیز فریاد زدند.