نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس عربی

 

کارشناس گروه:

نام و نام خانوادگی:شهرام پورحسن
تحصیلات:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
پست الکترونیکی:popo.poorhasan@gmail.com
تلفن تماس:08334283910

 

 

آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-پردیس دانشگاه رازی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-طبقه اول-گروه زبان و ادبیات عرب