مدیر گروه

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: kbaygzade [AT] yahoo.com

تاریخچه

تاریخ تاسیس:1367
برنامه های جاری و آتی:تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح پژوهش استادان و دانشجویان،ایجاد گرایشهای جدید در دوره ارشد و دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامعه
رشته های موجود:ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با سه گرایش محض، ادبیات تطبیقی و ادبیات پایداری، دکتری
دوره های تحصیلی:کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری